NASK 20 LAT
instrukcja leksykon pojęć kontakt
 
Status prawny
Organizacja
Przedmiot działania
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje
Struktury własnościowe
Majątek
Prowadzone rejestry
 
witamy  na stronach BIP.NASK
O NASK

NASK powstała w grudniu 1993 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki, sieci i usług teleinformatycznych.

Od 1 października 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, nazwą właściwą dla NASK jest „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy”. NASK jest jednocześnie operatorem telekomunikacyjnym oferującym m.in. dostęp do szerokopasmowego Internetu, budowę i utrzymanie sieci korporacyjnych, telefonię klasyczną i telefonię IP, kolokację, hosting, usługi wideokonferencji. Wśród klientów NASK znajdują się instytucje akademickie i naukowe, urzędy administracji państwowej oraz sektor biznesowy. NASK pełni również ważną rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl.
www.NASK.pl

O Biuletynie Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, skadający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.
www.bip.gov.pl

 
 
  Biuletyn NASK
   
  Ostatnia aktualizacja:


Liczba odwiedzających:


Zobacz także:
www.bip.gov.pl
www.NASK.pl
 
      Redakcja: Anna Maj, tel. (22) 380 83 20; fax (22) 380 82 01, e-mail: bip@nask.pl
NASK :: ul. Kolska 12 :: 01-045 Warszawa :: tel.: (22) 380 82 00 :: fax: (22) 380 82 01