Organizacja

Organizacja

Szczegółowy przedmiot i zakres działania NASK określa statut uchwalony przez Radę Naukową NASK w dniu 16 lutego 2011 roku, zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem nr 28/2011 z dnia 25 marca 2011 roku, ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 lipca 2014 r. i decyzją Ministra Cyfryzacji z dnia 21 maja 2018 r.

Statut

Struktura organizacyjna NASK

Centrum Zarządzania i Polityki Informacyjnej 

 • Biuro Dyrektora
 • Dział Prawny
 • Dział Polityki Kadrowej
 • Dział Ochrony Informacji Niejawnych
 • Inspektor Ochrony Danych
 • Stanowisko ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 • Dział Bezpieczeństwa
 • Dział Audytu Wewnętrznego
 • Pion Finansowy
 • Pion Komunikacji Społecznej i Promocji
 • Pion Rejestru Domen Internetowych
 • Pion Transferu Technologii i Rozwoju Biznesu
 • Rzecznik Prasowy
 • Doradcy Dyrektora i Indywidualni Specjaliści

Centrum Procesów Administracyjnych

 • Pion Organizacyjny
 • Pion Zamówień i Zakupów
 • Dział Planowania i Realizacji Szkoleń

Centrum Badań i Rozwoju

 • Pion Systemów Cyberbezpieczeństwa
  • Zakład Metod Bezpieczeństwa Informacji
  • Zakład Metod i Systemów Bezpieczeńtwa Sieci
  • Zakład Bezpieczeństwa Systemów Mobilnych
 • Pion Zastosowań Sztucznej Inteligencji
  • Zakład Bioinformatyki i Rozpoznawania Maszynowego
  • Zakład Inżynierii Lingwistycznej i Analizy Tekstu
  • Zakład Biometrii i Inteligencji Maszynowej
 • Pion Obliczeń Chmurowych i Inteligentnych Sieci
  • Zakład Systemów Rozproszonych
  • Zakład Analizy Sieci Społecznych i Informatycznych
 • Ośrodek Standaryzacji i Certyfikacji
 • Zespół Wsparcia Centrum Badań i Rozwoju
 • Pełnomocnik ds. Polityki Naukowej
  • Zakład Nauki o Danych
 • Doradcy Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych

Centrum Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury

 • Pion CSIRT
 • Pion Rozwoju Cyberbezpieczeństwa
 • Pion Infrastruktury Teleinformatycznej

Centrum Projektów Administracyjnych i Edukacyjnych

 • Zespół Biura Programu Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (OSE)
 • Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych
 • Pion Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
 • Pion Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Ekosystemu OSE
 • Pion Rozwoju Systemów Informatycznych

Centrum Nowych Technologii dla Polityk Publicznych

 • Pion Badania Trendów i Technologii
 • Oddział NASK Białystok
 • Pion Cyfryzacji  Procesów Publicznych
 • Doradcy Zastępcy Dyrektora NASK ds. Nowych Technologii dla Polityk Publicznych

 

Medatdane

Data publikacji 30.06.2016
Data modyfikacji 02.02.2022
Podmiot udostępniający informację:
NASK BIP
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Redakator NASK
Osoba modyfikująca informację:
Urszula Rybicka
do góry